Dyskusje / Sprzedam: Praca Licencjacka. Administracja Ekonomia Zarządzanie

 • Sprzedam: Praca Licencjacka. Administracja Ekonomia Zarządzanie | "adamo127" <adamo127@op.pl>

  Praca licencjacka z 2006 r.

  Temat: Zarządzanie budżetem i jego rola w rozwoju gminy XYZ.

  Praca napisana w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce na Wydziale
  Zarządzania

  Praca oceniona przez promotora na 5.
  Składa się z 4 rozdziałów (plus: wstęp, zakończenie, spis tabel i wykresów)

  Bibliografia zawiera 44 pozycje
  Wykaz aktów prawnych = 35 pozycji
  Praca zawiera 13 tabel + 13 wykresów
  Praca liczy łącznie 68 stron

  Osobom zainteresowanym mogę wysłać spis treści
  Cena do uzgodnienia
  Kontakt mailowy: adamo127@op.pl

  --

  1  

Podobne